• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Podłoga

Energetyka
Osoby uprawnione są w stanie wystawiać świadectwa energetyczne które od kilku lat są ważnym dokumentnym. Przede wszystkim mogą je wystawiać osoby które posiadają dużo wspólnego z projektowaniem lub budownictwem. Wedle prawa mogą to być już inżynierowie bądź magistrowie studiów architektonicznych oraz budowlanych. Ponadto mogą wystawiać świadectwa energetyczne dopiero po uzyskaniu szczególnych uprawnień które wolno zdobyć przed urzędową komisją. Osoba uprawniona do wystawania tak ważnych dokumentów powinna posiadać świadomość tego co robi i wykonywać je solidnie – biuro projektowe. Jeżeli na rynku budowlanym są nieruchomości w których nie wolno takiego świadectwa wystawić to takiego dokumentu nie będzie. Świadectwa energetyczne to istotne dokumenty skutkiem tego jest to ogromna odpowiedzialność przy ich wystawaniu. Nie wolno tego robić nierozważnie ponieważ są to istotne konsekwencje. Przede wszystkim powinny to być osoby pełnoletnie które mają do czynienia z prawem budowlanym już jakiś czas. Inżynierowie budowlani też nadają się to takich obowiązków.

Categories: Architektura

Comments are closed.